תיאור

*מלכודת עם קפיץ חזק במיוחד.

*בעלת מנגנון מתיחה נח ופשוט ליישום.

*בעלת מקום מיוחד להנחת פיתיון למשיכת החולדה/עכבר.